رومبلی (کاوری)

Showing 1–16 of 43 results

پارچه رو مبلی یکی از مهم ترین ابزار بعد از خرید مبل میباشد امروزه انواع و اقسام جدید پارچه رومبلی در حال تولید شدن میباشد . پارچه رومبلی اهمیت بالایی دارد زیرا با عمر مبل ارتباط مستقیم دارد و مکمل هم دیگر میباشند .انواع پارچه های رومبلی وجود دارند ک میتوانند کاری کنند ک مبل شما سال های طولانی برای شما کارایی داشته باشد .انتخاب رومبلی باید بر اساس رنگ پرده ویا دیوار خانه شما باشد
پیشنهاد ما به شما این است که با توجه به شرایط خانه خود پارچه رومبلی تهیه فرمایید .برای مثال اگر شما دارای چند فرزند کوچک میباشید بهتر است پارچه رومبلی ک انتخاب میشود دارای استحکام و بافت ضخیمی باشد تا مبل شما در اثر بازی و شیطنت فرزندانتان دچار اسیب نشود و یا اگر حیوان خانگی در منزل دارید پارچه ایی ک انتخاب میکنید ( نباید ) ضعیف و نازک انتخاب شود زیرا باعث میشود در اثر خراش دادن توسط حیوان خانگی تان مبل شما آسیب جدی ببیند.